fbpx
București: +40 21 326 46 40 | Cluj: +40 264 449 450 | Iasi: +40 745 381 525

Regulament privind serviciul de retur

Renunțarea la cumpărare și solicitarea de returnare a materialelor achiziționate reprezintă un serviciu oferit clienților de către furnizorul VERLA S.R.L.

Prin acest serviciu, în condițiile prezentului Regulament, clienții Verla SRL (persoane juridice), pot solicita returnarea sau schimbarea unor materiale, în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea documentelor de vânzare-cumpărare care fac dovada transferului de proprietate către client.

La achiziția direct la sediul Verla SRL, clientul are obligația de a verifica conformitatea calității și cantității produselor preluate în baza documentelor de vânzare-cumpărare, precum și de a semna actele de însoțire a produselor, respectiv aviz, factură etc.

Dacă marfa a fost livrată cu un curier sau cu flotă proprie Verla, clientul are obligația legală ca la primirea mărfii să verifice conformitatea calității și cantitătii produselor recepționate conform documentelor. În caz de diferențe sau neconformități are obligația să consemneze imediat și să anunțe furnizorul despre acestea în termen de maxim 24 ore.

În cazul în care neconformitățile se datorează unor vicii ascunse ce vor rezulta în procesul de producție clientul are obligația de a sesiza furnizorul în maxim 24 de ore acest lucru. În acest caz va întrerupe procesul de producție și va identifica numărul de lot de pe ambalaj pentru întocmirea reclamației.

Dacă produsele livrate au ambalajele deteriorate în momentul livrării, clientul are obligația de a consemna pe documentele de transport - eventual a anexa o poză – starea în care a fost livrată marfa. În caz contrar clientul pierde dreptul la retur sau la înlocuirea produselor.

Dacă produsele livrate se dovedesc a avea vicii ascunse, în termen de 10 zile de la recepție, clientul are dreptul la returnarea / înlocuirea acestor produse, pe bază de reclamație în care să se descrie aceste defecte, când și cum au apărut și să fie transmise de îndată furnizorului, împreună cu toate dovezile care atestă aceste defecte/neconformități, inclusiv descrierea modului în care a fost folosit materialul, anexând fotografii, filmări etc. În mod obligatoriu, în termen de maxim 3 zile se vor transmite furnizorului mostrele cu defectele rezultate, precum și materialul râmas neutilizat din articolul respectiv.

În situația în care clientul nu se încadrează în prezentul Regulament și/sau nu semnalează nici un defect/neconformitate pe care să o transmită în termenele stabilite, se consideră că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ.

 

Cum puteti returna produsele achiziționate de la Verla SRL?

 1. Cumpărătorul trebuie să cunoască și să respecte următoarele:

Produsele comandate pot fi returnate în termen de 15 zile calendaristice de la data achiziției.

Pentru returnare este necesară completarea Formularului de Retur afișat pe site-ul www.verla.ro.

Prin completarea formularului de retur clientul își dă acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal pentru soluționarea returului, conform legislației în vigoare.

Cumpărătorul poartă răspunderea pentru orice eventuală deteriorare / diminuare a calității produselor, dacă in urma verificării la furnizor se constată acest lucru ca urmare a depozitării și manipulării necorespunzătoare a produselor de către client / compărător, sau reprezentantul acestuia.

Pentru retur produsul trebuie ambalat corespunzător (pe cât posibil în ambalajul original) pentru a se evita deteriorarea acestuia la manipulare și/sau transport.

 1. Furnizorul trebuie să respecte următoarele:

Preia sesizarea telefonică din partea clientului și îl îndrumă să respecte pașii din prezenta procedură.

Răspunde în scris clientului în maxim 3 zile din momentul primirii sesizării/reclamației comunicând rezoluția de acceptare sau neacceptare a returului, precum și condițiile în care are loc (costuri, transport, ambalare, stornare, înlocuire).

În situația în care clientul decide păstrarea și utilizarea parțială a produselor reclamate, în faza inițială, părțile pot conveni asupra unui discount cu condiția ca partea deteriorată a materialul reclamat să fie returnată furnizorului.

 1. Returul se va afectua DOAR după aprobarea acestuia de către societatea Verla SRL

Pentru produsele care au fost aprobate  pentru retur, furnizorul Verla SRL va întocmi documentele financiar-contabile de regularizare în conformitate cu prevederile legale.

 

Produse pentru care nu se acceptă retur

 • produsul a fost debitat la cererea clientului pe lățime sau orice altă debitare diferită / neuzuală față de procesul de vânzare care modifică formă inițială a produsului;
 • marfa a făcut parte dintr-o comandă specială;
 • cantitatea este mai mică de 5 ml la foliile ce se comercializează la metraj;
 • folie pentru print dezambalată și din care s-a utilizat o anumită cantitate (excepție vicii ascunse);
 • termenul de solicitare a returului este mai mare de 30 zile calendaristice de la achiziție;
 • la primire se constată că produsul prezintă lovituri, zgârieturi, îndoituri rezultate din livrarea de retur;
 • la primire se constată că deteriorarea materialelor a rezultat ca urmare a condițiilor de depozitare/păstrare necorespunzătoare la sediul clientului;
 • fracții de materiale care se vând numai la role, la kit sau la ambalaj sigilat;
 • neambalate sau ambalate necorespunzător;
 • marfa vândută în condiții de „lichidare stoc”;
 • sisteme de expunere, plăci, leduri, profile, cerneală.

 

 

Formularul completat se trimite la:

Certificari

Sediu Bucuresti

Calea Vitan nr. 238, sector 3
031301 București

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 031 405 79 13
Tel:    +4 031 405 79 12
Tel:    +4 021 326 46 30

Fax:   +4 021 326 46 50
Mobil1: +4 0729 016 484
Mobil2: +4 0736 805 478

 

Sediu Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu 41
400235, Cluj-Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 0264 449 450
Fax:   +4 0264 449 451

+4 0721 242 216
+4 0741 228 214

 

 

Sediu Iasi

Str. Bucium nr. 34,
700265, Iași

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Mobil: +4 0745 381 525

 

Politica de confidențialitate

© Copyright 2024 VERLA. All Rights Reserved.