fbpx
București: +40 21 326 46 40 | Cluj: +40 264 449 450 | Iasi: +40 745 381 525

Start-up Rural PNDR 6.2. - Finanțare de până la 70.000 de Euro

Programul Start Up Rural – PNDR 6.2. se adresează atât societăților nou înființate în mediul rural (START-UP),  cât și societătilor cu o vechime de maxim 3 ani de zile, la data depunerii proiectului.

Informații despre program

 • Ajutor financiar: 100%, astfel:
 • 50 000 € pentru societățile care activează în servicii;
 • 70 000 € pentru societățile care activează în producție, servicii medicale, servicii veterinare.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se aloca sume intermediare.

 • prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
 • a doua tranşă - 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planul de afaceri, fără a depăși 5 ani de la încheierea Contractului de finanțare.
 • Procent rambursare: 100% nerambursabili;
 • Aport propriu beneficiar: 0%;
 • Lansare: Iunie-August 2021;
 • Domenii eligibile: Producție, servicii.

Solicitanți eligibili

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare (inclusiv în anul 2021),  sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități pănâ în momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

Condiții de eligibilitate

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submasură;
 • Sediul social și punctul/ punctele de lucru trebuie sa fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Domenii de activitate

 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).
 • Activităti turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităti de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex: fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).

Cheltuieli eligibile

 • Achiziție echipamente tehnologice
 • Achiziție echipamente IT
 • Achiziție mobilier
 • Achiziție teren – în limita a 10% din valoarea planului de afaceri
 • Cheltuieli legate de Capitalul de lucru

Cine poate accesa acest program?

 1. Persoana fizică autorizată PFA
 2. Întreprindere individuală II
 3. Întreprindere familială IF
 4. Societate în nume colectiv – SNC
 5. Societate în comandită simplă – SCS
 6. Societate pe acțiuni – SA
 7. Societate în comandită pe acțiuni – SCA
 8. Societate cu răspundere limitată – SRL
 9. Societate comercială cu capital privat
 10. Societate agricolă
 11. Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum, care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înființarea de activități neagricole;
 12. Cooperativa agricolă de grad 1.

 

Nu știi ce echipament să alegi din oferta noastră?
Contactează-ne acum!
echipamente@verla.ro sau 0730 604 823

Certificari

Sediu Bucuresti

Calea Vitan nr. 238, sector 3
031301 București

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 031 405 79 13
Tel:    +4 031 405 79 12
Tel:    +4 021 326 46 30

Fax:   +4 021 326 46 50
Mobil1: +4 0729 016 484
Mobil2: +4 0736 805 478

 

Sediu Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu 41
400235, Cluj-Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 0264 449 450
Fax:   +4 0264 449 451

+4 0721 242 216
+4 0741 228 214

 

 

Sediu Iasi

Str. Bucium nr. 34,
700265, Iași

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Mobil: +4 0745 381 525

 

Politica de confidențialitate

© Copyright 2024 VERLA. All Rights Reserved.