fbpx
București: +40 21 326 46 40 | Cluj: +40 264 449 450 | Iasi: +40 745 381 525

PNDR 6.4. Rural - Finanțare de până la 200.000 de Euro

Scopul  investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Condiții principale

 • Sediul (recomandat) și punctul de lucru în mediul RURAL;
 • Firma înființată de mai mult de 3 ani din care în ultimii 2 ani să fi înregistrat profit;
 • Finanțarea nerambursabilă – 200.000 Euro care reprezintă:
 • 90% aportul Ministerului și 10% Cofinanțarea Beneficiarului -  pentru Activități de Producție, Servicii Medicale, Sanitar Veterinare și Agroturism sau Fermieri care își diversifică activitatea;
 • 70% aportul Ministerului și 30% Cofinanțarea Beneficiarului pentru toate celalate situații.
 • Lansare estimată: Iunie – August 2021;
 • Domenii eligibile: Producție, servicii.

Solicitanți eligibili

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi non‐agricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐up) din spaţiul rural
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non‐agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

! Micro‐întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.

Criterii de eligibilitate

Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

 • Microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie sa fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico‐economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Să demonstreze capacitatea de a asigura co‐finanțarea investiției;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Activități eligibile

 1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non‐agricole:
 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activităti de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industria metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricarea produselor electrice, electronice.
 1. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 2. Investiții legate de furnizarea de servicii:
 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanță, contabilitate, audit;
 • activităti de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative etc.
 1. Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activităti de agreement;
 2. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Cheltuieli eligibile

 • Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

 

Nu știi ce echipament să alegi din oferta noastră?
Contactează-ne acum!
echipamente@verla.ro sau 0730 604 823

Certificari

Sediu Bucuresti

Calea Vitan nr. 238, sector 3
031301 București

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 031 405 79 13
Tel:    +4 031 405 79 12
Tel:    +4 021 326 46 30

Fax:   +4 021 326 46 50
Mobil1: +4 0729 016 484
Mobil2: +4 0736 805 478

 

Sediu Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu 41
400235, Cluj-Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 0264 449 450
Fax:   +4 0264 449 451

+4 0721 242 216
+4 0741 228 214

 

 

Sediu Iasi

Str. Bucium nr. 34,
700265, Iași

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Mobil: +4 0745 381 525

 

Politica de confidențialitate

© Copyright 2024 VERLA. All Rights Reserved.