București: +40 21 326 46 40 | Cluj: +40 264 449 450 | Iasi: +40 746 124 531

Finanțare de până la 200.000 € pentru investiții în extinderea/ reabilitarea/ modernizarea capacităților de producție

Granturile pe care firmele le pot obține vor avea o valoare variabilă (cuprinsă între 50.000 și 200.000 de Euro) și sunt destinate reconversiei activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.

Bugetul proiectului este în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro din fonduri europene nerambursabile, 62.380.500 euro cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

Informații despre program

 • Ajutor financiar: maxim 85%, astfel:
  - Cofinanțare firmă beneficiară din București – Ilfov: minim 30%
  - Cofinanțare firmă beneficiară din celelalte regiuni ale țării: minim 15%
 • Procent rambursare: 100% nerambursabili;
 • Aport propriu beneficiar: Min 15%, respectiv min 30% pentru București și Ilfov;
 • Număr estimat de beneficiari: 2.000;
 • Lansare: Septembrie-Octombrie 2020;
 • Data de semnare a acordurilor de finanțare: Până pe 31.12.2020;
 • Selecție proiecte: Conform punctajului din grila de selecție.

Criterii de selecție

Noua grilă de selecție este cuprinsă în OUG 174/2020, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 954 din 16 octombrie 2020, Partea I.

 1. a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte

Indicatori tehnico-economici:

 • RIR: < 5% - 25 puncte
 • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% - 15 puncte
 • RIR: ≥ 7,50% - 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte

 • peste 35% - 35 puncte
 •  ≥ 25% și < 35% - 30 puncte
 • ≥ 20% și < 25% - 20 puncte
 • > 15% și < 20% - 10 puncte

b2) Pentru regiunea București-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții - maximum 35 puncte se calculează după cum urmează:

 • peste 45% - 35 puncte
 • ≥ 40% și < 45% - 30 puncte
 •  ≥ 35% și < 40% - 20 puncte
 • > 30% și < 35% - 10 puncte
 1. c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte
 • ≤ 3 - 30 puncte
 • > 3 și ≤ 4 - 15 puncte
 • > 4 - 5 puncte

În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.

 1. d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) - 10 puncte

 

 • Sold negativ - 10 puncte
 • Sold pozitiv - 0 puncte

 

NOTĂ: Pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică (INS) cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

 • Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;
 • La punctaje egale departajarea se va face în funcție de:
  - Procentul cofinanțării;
  - Valoarea cifrei de afaceri;
  - Ordinea înscrierii aplicației.

Contiții de eligibilitate

 • Pot aplica pentru această finanțare toate firmele (SRL, SRL-D) ce au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim 1 an, înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • Firma a înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani (2018 sau 2019);
 • Dispune de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 30% pentru regiunea București – Ilfov, respectiv minim 15% pentru celelalte regiuni ale țării, din valoarea proiectului de investiții solicitat;
 • Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea prețurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat – 3 Oferte de Preț, pentru fiecare echipament din proiect.

Cheltuieli eligibile

 • Achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT;
 • Achiziția de utilaje, tehnologii;
 • Achiziția de mobilier de birou și mobilier specific;
 • Achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Cheltuieli  legate de consultanță și proiectare arhitecturală, management de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier;
 • Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor;
 • Cheltuieli de mediu;
 • Cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea;
 • Cheltuieli de promovare;
 • Participare la târguri, evenimente, conferințe;
 • Cheltuieli privind studiile;
 • Cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legatură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

Cine poate beneficia de acest ajutor? Firmele din următoarele domenii

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • Energie și echipamente/ tehnologii/ utilaje pentru eficiență energetică;
 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • Servicii de reparații și întreținere;
 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • Confecții textile/pielărie;
 • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • Construcții;
 • Tehnologia informației și inteligență artificială;
Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție.

Listă codurilor CAEN eligibile actualizată după publicarea OUG în Monitorul Oficial poate fi consultată în Anexa 3

Obligațiile beneficiarului după acordarea finanțării

 • Firma se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Firma va realiza minim 50% din valoarea veniturilor estimate în planul de afaceri în primii 2 ani după implementarea proiectului, iar diferența în anul 3 după implementarea proiectului.

Înscrierea proiectelor

Pentru a aplica la finanțare trebuie să aveți semnătură electronică!

 • Înscrierile în cadrul platformei se vor realiza în două etape distincte:

ETAPA 1 - [ETAPĂ DESCHISĂ] - Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele firmei;

ETAPA 2 - [URMEAZĂ SĂ SE DESCHIDĂ] - Etapa de înscriere în cadrul grantului în care aplicanții, cu profilul, user, și parolă generate în prima etapa, vor completa și transmite cererea de finanțare și documentele anexe.
Etapa de înscriere în cadrul grantului  va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00.

Nu știi ce echipament să alegi din oferta noastră?
Contactează-ne acum!
echipamente@verla.ro sau 0730 604 823

Certificari

Sediu Bucuresti

Calea Vitan nr. 238, sector 3
031301 București

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 031 405 79 13
Tel:    +4 031 405 79 12
Tel:    +4 021 326 46 30

Fax:   +4 021 326 46 50
Mobil: +4 0729 016 484

Sediu Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu 41
400235, Cluj-Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 0264 449 450
Fax:   +4 0264 449 451
Mobil: +4 0721 242 216

 

Sediu Iasi

Str. Aurel Vlaicu, nr. 87
700381, Iași

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:     +4 0374 862 878
Mobil: +4 0746 124 531

 

Politica de confidențialitate

© Copyright 2021 VERLA. All Rights Reserved.