București: +40 21 326 46 40 | Cluj: +40 264 449 450 | Iasi: +40 746 124 531

POR 2.2 - Programul Operațional Regional 2014-2020
Finanțare de până la 6.000.000 Euro pentru investiții

Programul POR 2.2 reprezintă un apel de proiecte organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2.”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cunoscut în rândul antreprenorilor și ca apel POR 2.2 sau axa POR 2.2.

Această prioritate de investiție sprijină dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale, prin accesarea acestor fonduri structurale POR 2.2.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro.

Informații despre program

 • Ajutor financiar: minim 1.500.000 euro, maxim 6.000.000 euro;

-  Întreprinderi mici și microîntreprinderi: 55% –  70% finanțare nerambursabilă
-  Întreprinderi mijlocii: 45% – 60% finanțare nerambursabilă

 • Sunt eligibile investițiile care urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Mutenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul ITI Delta Dunarii și regiunea de dezvoltare București-Ilfov
 • Lansare: Octombrie 2020;
Selecție proiecte: Conform punctajului din grila de evaluare.

Condiții de eligibilitate

 • Apelul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural (nu sunt eligibile microîntreprinderile)
 • Firma existentă de minim 1 an;
 • Firma a înregistrat profit din exploatare la sfârșitul ultimului exercițiu financiar;
 • La momentul depunerii, solicitantul nu trebuie sa aibă datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie să fie în dizolvare, lichidare sau faliment.
Consultă AICI lista domeniilor eligibile:

Cheltuieli eligibile

 • Categoriile de investiții sprijinite prin intermediul acestei priorități vizează:
  • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate vizat de investiție;
  • Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investiție;
  • Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate vizat de investiție.
 • Investiții în active corporale:
  • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii IMM, inclusiv a utilităților generale aferente;
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.
 • Investiții în active necorporale:
  • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
  • Realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului;
  • Certificarea/ recertificarea produselor, serviciilor, proceselor;
  • Certificarea/ recertificarea sistemelor de management al calității, al mediului, etc.
  • nu este permisă doar achiziția de active necorporale în cadrul proiectului.

Cine poate beneficia de acest ajutor?

IMM-urile non-agricole din mediul urban și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural:

 • cu un istoric de funcționare de minim 1 an;
 • cu profit din exploatare > 0.

Locul de implementare a proiectului este situat în:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM non-agricole, exclus microîntreprinderi;
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.

Înscrierea proiectelor

Ghidul solicitantului a fost publicat oficial de AM POR.

Consulta AICI Grila de evaluare.

Firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea depune cererile de finanțare în sistemul MySMIS 2014 în perioada 30.10.2020 ora 12:00:00 – 30.11.2020 ora 12:00:00.

Nu știi ce echipament să alegi din oferta noastră?
Contactează-ne acum!
echipamente@verla.ro sau 0730 604 823

Certificari

Sediu Bucuresti

Calea Vitan nr. 238, sector 3
031301 București

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 031 405 79 13
Tel:    +4 031 405 79 12
Tel:    +4 021 326 46 30

Fax:   +4 021 326 46 50
Mobil: +4 0729 016 484

Sediu Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu 41
400235, Cluj-Napoca

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:    +4 0264 449 450
Fax:   +4 0264 449 451
Mobil: +4 0721 242 216

 

Sediu Iasi

Str. Aurel Vlaicu, nr. 87
700381, Iași

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel:     +4 0374 862 878
Mobil: +4 0746 124 531

 

Politica de confidențialitate

© Copyright 2021 VERLA. All Rights Reserved.